TU18049 Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen (BO-56-001-026, BO-50-002-064)

Project: LNV project

Project Details

Description

De teelt van pootaardappelen en suikerbieten is samen goed voor ca. 120 kHa oftewel 24% van het Nederlandse akkerbouw areaal. Nederland exporteert jaarlijks 800.000 ton aardappelpootgoed naar meer dan 70 landen en heeft daarmee wereldwijd een marktaandeel van 60%, met een geschatte waarde van bijna een half miljard euro. De sterke exportpositie is te danken aan de hoge kwaliteit en gezondheid van het pootgoed, wat gewaarborgd wordt door een uitgebreid certificeringssysteem. In de laatste vijf jaar is er echter sprake van een toenemend aantal partijen (>15%) dat bij de nacontrole op PVY besmet blijkt, met een lagere waardering, financiële en reputatie schade tot gevolg.

 

Bladluizen en klimaatverandering

PVY wordt door bladluizen van zieke naar gezonde planten overgebracht. Een empirische relatie tussen bladluisdruk en het percentage met PVY geïnfecteerde knollen vormt de basis voor adviezen voor het juiste moment van loofdoden en rooien. Als gevolg van klimaatverandering en genetische veranderingen in het virus zijn deze adviezen mogelijk niet meer actueel. Bladluisvluchten zullen steeds vaker vroeg en laat in het jaar optreden, waardoor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zal toenemen. Het voor de pootaardappelteler beschikbare middelenpakket staat echter steeds meer onder druk. In de suikerbietensector worden bladluizen goeddeels bestreden door middel van een zaadcoating met neonicotinoïden; deze middelen zijn inmiddels verboden. Dit onderzoek richt zich daarom specifiek op een veel nauwkeuriger risico-inschatting van PVY-infecties afhankelijk van het moment waarop bladluizen vliegen en met virus besmet raken.

 

Doel

Het samen met de sector ontwikkelen van een duurzame, effectieve en klimaatbestendige set hulpmiddelen (bladluisidentificatie, virus detectie) en beheersmaatregelen tegen virusinfecties. Het percentage pootaardappel dat bij de nacontrole wordt gedeclasseerd zal hierdoor dalen evenals het aantal bespuitingen met chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluizen. Hulpmiddelen en beheersmaatregelen zijn met geringe aanpassingen geschikt te maken voor toepassing in de suikerbietenteelt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/23