TU18037 Sleutelprocessen in de productie van plantenstoffen voor food, farma en exoten (BO-62-001-001, BO-49-002-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe en robuuste verdienmodellen in ketens van tuinbouwbedrijven met food, cosmetica & farma partijen. Dit willen wij bereiken door het analyseren van sleutelprocessen in de biosynthese van plant-based inhoudsstoffen, de ontwikkeling van de teelt van de bijbehorende gewassen, het ontwikkelen van nieuwe inzichten in de interacties tussen teelt en biosynthese, en het opstellen van nieuwe multimodale productiesystemen. Dit moet leiden tot nieuwe multimodale productiesystemen met bijbehorende businessmodellen met nieuwe partners in nieuwe ketens waarin meer waarde kan worden gecreëerd. Hiertoe is een consortium van diverse afnemers en een groep van kundige producenten bijeengebracht, aangevuld met kennispartijen op het gebied van biosyntheseroutes, teelt, en de ontwikkeling van businessmodellen. Dit moet leiden tot nieuwe, breder toepasbare kennis over het opzetten van nieuwe ketens in het nieuwe domein plant-based inhoudsstoffen.

Nieuw in dit project is dat we, uitgaande van eigen kracht van de sector, de verbinding leggen met nieuwe partijen en in een holistische aanpak gezamenlijk nieuwe verdienmodellen gaan ontwikkelen. Deze aanpak genereert een nieuw elan, zowel voor de tuinbouwsector als voor Nederland als leidende speler in innovatie in het agrarische domein.

Wetenschappelijk is het van belang om het inzicht te vergroten in de samenhangende achtergronden van de biosyntheseroutes, de teelt en de kwaliteit van de gewenste producten voor onze nieuwe afnemers. Door deze nieuwe kennis in een context te plaatsen waarin gezamenlijk nieuwe samenwerkingsvormen zullen worden gecreëerd, kunnen we opnieuw waarde gaan toevoegen aan de tuinbouwketens. Dit is economisch van groot belang, levert een grote bijdrage aan het nieuwe zelfbewustzijn van de tuinbouwsector, maar biedt ook de maatschappij nieuwe kansen om op een duurzame manier te kunnen beschikken over natuurlijke ingrediënten in food, cosmetica en farma.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22