TU18036 Optimalisatie bemesting met ionspecifieke sensoren (BO-59-004-013, BO-51-002-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

De recente ontwikkeling van én een ion specifiek meetinstrument én een elektronisch beslissysteem voor voedingsdosering maakt het mogelijk om de bemesting nauwkeuriger in de tijd te doseren. Hierdoor is het mogelijk de milieulast te verlagen én tegelijkertijd kwaliteit en productie te verhogen.

 

Doel:

De bemesting per fertigatie gift optimaliseren en aan tonen dat suboptimale bemesting productie kost.

 

Vernieuwing:

Door recente ontwikkelingen m.b.t. meettechnologie en bemestingskennis is het mogelijk om plantenvoeding verder te optimaliseren. Door nauwkeuriger doseren van voeding neemt de opbrengst/kwaliteit van het gewas toe en zijn minder drainwater lozingen nodig. Het ionspecifieke meetinstrument betreft unieke nieuwe hardware en moet ingepast worden in het tuinbouwsysteem. De nieuwe mogelijkheden vragen o.a. om nieuwe software.

 

Impact:

Voor de sector betekent dit dat telers beter bemesten met gevolgen voor opbrengst/kwaliteit. Voor de toeleveranciers betekent dit nieuwe producten als hardware (het ionspecifieke meetinstrument) en software tools (het registratie en advies model) en op termijn kansen voor export.

Voor de wetenschap betekent dit dat de dynamiek van voedingsopname kan worden bestudeerd op een schaal van minuten in plaats van dagen; inzicht in het assimilaten verbruik voor voedingsopname en gevolgen voor productie.

Voor de maatschappij betekent dit het automatisch terugbrengen van drainwaterlozingen dus een reductie van nitraat en fosfaat problemen in het oppervlaktewater.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/03/23