TU18012 Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en Horeca (BO-62-001-003, BO-49-002-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

Groenten en fruit passen bij uitstek in een gezond en duurzaam voedselpatroon. Veel mensen willen meer groenten en fruit eten. Met name in gesloten settings kan de consument geholpen worden bij een voedingskeuze. Gesloten settings zijn een plek (1) waarin het aanbod bepaald wordt door de inkoper, cateraar en/of andere actoren met (2) beperkte openingstijden en uitvalmogelijkheden met minder externe, beïnvloedende factoren. Hierdoor is het een goede setting voor onderzoek naar mogelijkheden om aankoopgedrag te beïnvloeden. De centrale vraag in deze PPS is hoe consumenten geholpen kunnen worden om duurzamer en gezonder te eten. We kiezen voor twee typen settings waar de vraag naar hoe gezondere voeding en met name groenten en fruit te stimuleren volop speelt: (1) intramurale zorginstellingen en (2) horeca. Beiden kunnen van elkaar leren, ofschoon hun omgeving, de stakeholders en de incentives verschillend zijn. In eerdere projecten (zie State of the Art in de bijlage) zijn interventies voor gesloten settings ontwikkeld en nu komt de volgende stap: de proof of implementatie. Deze PPS draagt ook bij aan de wetenschappelijke uitdagingen voor voedselkeuzegedrag geformuleerd in onderzoeksagendas. Wetenschappelijke uitdagingen en praktijk leiden tot het doel van deze PPS: Meer inzicht in de lange termijn effecten van interventies om gezonder en duurzamer te eten binnen de zorginstellingen en horeca op (1) het voedselkeuzegedrag en tevredenheid van gasten/cliënten en (2) het daaruit voortvloeiende effect op gezondheid en welzijn/vitaliteit, impact op medewerkersmotivatie en milieu en (3) de betrokken stakeholders organisaties die de interventie implementeren. Met deze kennis komen we tot de bewezen interventies met bijbehorende businessmodellen die uitgerold kunnen worden in de praktijk en dragen we bij aan de vraag van de topsector om meer kennis over implementatie van voedselinterventies.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21