TU18002 Fijnkartering tulp resistenties en ontwikkeling nieuwe veredelingsmethoden (BO-68-001-003, BO-50-002-059)

Project: LNV project

Project Details

Description

Ook overheden in het buitenland worden steeds stringenter in hun fytosanitaire eisen door steeds meer nultoleranties op te leggen aan de bollen en bloemen bij import. Resultaat is dat de sector steeds minder middelen mag gebruiken maar eigenlijk steeds meer middelen nodig heeft om een gezond product te kunnen produceren. Daarnaast kan klimaatverandering leiden tot nieuwe eisen aan cultivars. Daarom is er naast innovaties in teelt, ketenmaatregelen en fysiologisch onderzoek een grote behoefte aan moderne veredelingstechnieken zodat de veredeling op resistentie tegen ziektes en ook andere lastige eigenschappen kan worden versneld. Dit laatste zal resulteren in een aanzienlijke verbetering van de verduurzaming van de teelt van bloembollen en het sneller op de markt komen van nieuwe cultivars met de vereiste eigenschappen.

Binnen de bolgewassen zijn tulpen naast een stijlicoon voor ons land (en een belangrijke toeristentrekker) het belangrijkste bolgewas in economische zin. Dit onderzoek richt zich daarom op het ontwikkelen van moleculaire veredelingsmethoden voor tulp om gerichte en snellere selectie voor eigenschappen mogelijk te maken met in eerste instantie de focus op de drie belangrijkste ziektes in tulp: fusarium, tulp breking virus (TBV) en botrytis. Snelle selectie op deze drie eigenschappen zal een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de tulpproductie.

Voor het ontwikkelen van moleculaire merkers, waarmee selectie op de bovengenoemde eigenschappen sterk kan worden verbeterd en versneld, zal gebruik worden gemaakt van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van genomica (NGS sequencing, bait capture, haplotype constructie) en merker technologie (targetted Genotyping-by-Sequencing/AmpliSeq) gebruik makend van populaties die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en grotendeels gefenotypeerd. Met de opgedane kennis is de veredeling voor andere eigenschappen in tulp ook te versnellen en de aanpak kan dienen als voorbeeld voor de versnelling van de veredeling en aanpak van complexe eigenschappen in andere bolgewassen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/23