TU-18132 Ontwikkeling vroege detectiemethode ToCV (BO-50-002-057)

Project: LNV project

Project Details

Description

Tijdens de survey die de NVWA dit jaar heeft uitgevoerd, is een laboratoriumtoets voor ToCV gebruikt om te verifiëren of symptomatisch materiaal ook daadwerkelijk met ToCV geïnfecteerd was. Deze toets geeft een goede correlatie aan tussen het waarnemen van symptomen en aanwezigheid van het virus. Het is bekend dat ToCV een relatief lange latente periode heeft en dat ziektesymptomen pas na bepaalde tijd zichtbaar worden. Er wordt nu uitgegaan van een periode van 6 tot 10 weken, maar in de literatuur wordt ook wel 4 weken genoemd. Dit laatste is echter op basis van onderzoek dat in het buitenland werd uitgevoerd en het is onbekend of dit ook opgaat voor de Nederlandse omstandigheden. Om uitbreiding van ToCV zo veel mogelijk tegen te gaan en deze virusziekte te kunnen beheersen is het wenselijk om zo vroeg mogelijk planten op dit virus te kunnen toetsen, liefst voordat symptomen zichtbaar worden. Op dit moment is echter niet bekend op welk tijdstip na infectie ToCV al betrouwbaar in tomatenplanten kan worden aangetoond.

Dit project beoogt na te gaan wanneer detectie van ToCV mogelijk is in geïnfecteerde tomatenplanten en wittevliegen. Omdat van geïnfecteerd materiaal uit de praktijk niet is na te gaan wanneer het precies besmet is geraakt zullen tomatenplanten (binnen quarantainefaciliteiten) m.b.v. wittevliegen worden geïnoculeerd met ToCV. Geïnfecteerde planten en insecten zullen in de tijd worden gevolgd met verschillende beschikbare detectiemethoden. Dit onderzoek is een verdieping van reeds door de sector geïnitieerd onderzoek en zal worden uitgevoerd met een Nederlands isolaat van ToCV. Daarnaast zal worden nagegaan welke delen van de plant het best kunnen worden bemonsterd en hoe die het meest efficiënt kunnen worden opgewerkt tot bruikbaar toetsmateriaal. Hiermee zal inzicht worden verkregen in het vroegste tijdstip na infectie waarop het virus aangetoond kan worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19