TU-18098- Fresh on Demand - verbetering kwaliteit groente en fruitketens (BO-64-001-021, BO-49-002-020)

Project: LNV project

Project Details

Description

Smart chain concept

De deelnemers aan dit project werken vooral aan de ontwikkeling van kennis over fysiologische kwaliteit, meet- en detectiemethoden, slim en gericht gebruik van (kwaliteit)informatie uit verschillende schakels in de keten en andere tools die voldoen aan de voedselveiligheid- en duurzaamheidswensen. Uitgangspunt hierbij is vooral het verbeteren van de intrinsieke kwaliteitsbeheersing: het smart chain concept. Zij zullen deze kennis en tools delen via een kennisplatform, zodat ook andere bedrijven er profijt van hebben.

Fresh on Demand is een vervolg op het project GreenCHAINge.

Acht deelprojecten

Fresh on Demand bestaat uit acht deelprojecten:

  1. Biomarker
  2. Smaak
  3. Champignonketen
  4. Tropisch fruitketen
  5. Blauwe bessenketen
  6. Gesneden groenten en fruit
  7. Non-destructieve tools
  8. Duurzame verpakking
StatusFinished
Effective start/end date1/02/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.