TU-17001 Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater van de glastuinbouw (BO-51-002-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

De tot nu toe beschikbare technieken lenen zich onvoldoende hiervoor, zeker bij lozing op een rioolstelsel. In dit project wordt daarom een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie. Dit wordt binnen de drinkwatersector al decennia succesvol toegepast om microverontreinigingen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, uit oppervlaktewater te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid (Proof of Concept) om specifiek gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit het effluent van tuinbouwbedrijven, op basis van biologische en/of adsorptieve processen.

Dit project levert unieke nieuwe kennis op over adsorptie- en afbraakroutes voor gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende praktijkscenarios, bijvoorbeeld welke bacteriën/consortia hierin betrokken zijn en wat de ideale groeiomstandigheden hiervan zijn, hoe de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties. Dit project richt zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op, een verduurzaming van de sectoren als geheel en meer werkgelegenheid.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19