TU-16030 Verlenging Glastuinbouw Waterproof (BO-25.06-001-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het onderzoeksproject Behoud van plantgezondheid en voorkomen van groeiremming binnen het programma Glastuinbouw Waterproof is onderzoek uitgevoerd naar knelpunten voor een aantal teelten waar tot voor kort nog relatief weinig tot geen drainwater werd hergebruikt. Met de resultaten van dit onderzoek zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt om de emissie van meststoffen te verminderen. Voor enkele teelten is het echter van essentieel belang om het lopende onderzoek nog een jaar voort te zetten.

Het gaat om voortzetting van lopend natriumonderzoek bij Cymbidium, waar op dit moment bij de lage natriumniveaus eerste negatieve effecten op bladkwaliteit en lengte van bloemtakken zichtbaar lijken te worden. Dit roept veel vragen op en om goede conclusies te kunnen trekken is het van groot belang om dit onderzoek nog een jaar voort te zetten. Het gaat namelijk om een traag groeiend, meerjarig sierteeltgewas, waarbij planten jarenlang in productie blijven en schadebeelden pas na lange tijd zichtbaar worden. Bovendien bloeit dit gewas maar één keer per jaar en kunnen effecten op productie en kwaliteit pas weer bij de volgende bloei in 2017 worden vastgesteld.

Daarnaast gaat het om voortzetting van onderzoek naar vermindering van emissie van meststoffen in de teelt van potorchidee met controlled release fertilizers (CRF) tijdens de generatieve teeltfase in aansluiting op het onderzoek dat in 2016 tijdens de vegetatieve teeltfase wordt uitgevoerd. Dit is van groot belang om de effecten op de emissie tijdens een volledige teeltcyclus vast te stellen en om vast te stellen of er geen nadelige (na-) effecten optreden op de bloei en eindkwaliteit van de planten. Het gaat in beide gevallen om zoutgevoelige gewassen met zeer kostbaar plantmateriaal, waardoor de risicos voor telers erg groot zijn om zonder voldoende kennis, de emissie te verminderen. Daarom is het van groot belang om beide onderzoeken in 2017 te kunnen voortzetten. Als dit niet mogelijk is, zijn geen duidelijke conclusies mogelijk en zal dit een belemmering zijn voor (verdere) vermindering van emissie van meststoffen in de praktijk. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17