TSE's (WOT-01-002-031, WOT-01-002-001.01)

Project: LNV project

Project Details

Description

Structurele uitvoering van de WO-taken, o.a. surveillance van BSE/Scrapie en advisering richting o.a. Ministerie, EFSA en de EU. Ontwikkeling van kennis en instrumenten nodig voor de bestrijding van BSE en scrapie nu en in de toekomst, inclusief het uitvoeren van risicoanalyses. Uitvoeren van innovatief onderzoek dat met name gericht zal zijn op verbetering van bestaande diagnostiek en/of de implementatie en verbetering van de preklinische diagnostiek. Getracht wordt de beoogde doelen te realiseren door:

-     Continueren van de BSE en scrapie surveillance en het fungeren als (inter-)nationaal referentie instituut voor de TSE diagnostiek;

-     Monitoring van de scrapie-prevalentie gekoppeld aan het nationale scrapiebestrijdings­programma;

-     Ontwikkelingen volgen binnen de EU op het gebied van vreemde/atypische TSE stammen

-     Onderhouden TSE-stammen referentiekader en de mogelijkheid om vreemde/nieuwe TSE stammen te kunnen typeren;

-     De bestrijding van TSE’s bij geiten door genetische selectie inclusief het bestuderen van de onderliggende (moleculaire) mechanismen van relatieve TSE gevoeligheid en spreiding zowel binnen het dier maar ook van dier tot dier (eventueel naar de mens).

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.