Transmissiecyclus RVF virus (RITRA) (KB-37-003-011, KB-21-006-036)

  • Kortekaas, Jeroen (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description


Onderzoek bij WBVR heeft aangetoond dat Nederlandse schapen vatbaar zijn voor het virus en dat het virus zich kan vermeerderen in inheemse muggensoorten. Het is echter nog onduidelijk hoe efficiënt het virus zich via de mug in Nederland zou kunnen verspreiden. Om een goede inschatting te kunnen maken van de consequenties van een toekomstige introductie in Nederland is deze kennis essentieel. Om dit inzicht te verkrijgen moeten experimenten uitgevoerd worden waarin de transmissie van het virus van mug naar dier en vice versa wordt onderzocht.

WBVR beschikt inmiddels over de benodigde kennis en faciliteiten om dit type experimenten als eerste ter wereld uit te voeren. Het project zal nieuwe inzichten geven in de natuurlijke RVFV transmissiecyclus en de mogelijke consequenties van een RVFV introductie in Europa. Tevens wordt een voor het veld meer relevant infectiemodel ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor het verbeteren van epidemiologische wiskundige modellen en de evaluatie van vaccins. Het is tenslotte nog belangrijk om te vermelden dat de technieken die in dit project worden ontwikkeld toegepast kunnen worden voor toekomstig onderzoek naar de transmissie van andere arbovirussen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.