Transition pathways (KB-35-006-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De huidige inrichting van voedselsystemen is ontoereikend om complexe vragen op te lossen met betrekking tot de SDG's over Zero Hunger, Verantwoorde productie en consumptie en Klimaatactie in veel regio's van de wereld. Een transitie is nodig om uitdagingen op te pakken, zoals de toename van de (stedelijke) bevolking, veranderende maatschappelijke eisen en klimaatverandering. Dit KB-project richt zich op de uitdagingen waarmee stakeholders worden geconfronteerd tijdens de transitie van voedselsystemen. Het onderzoekt hoe dit transitieproces effectief ondersteund en gefaciliteerd kan worden met name door het betrekken en activeren van stakeholders in dit proces. Dit vereist een transdisciplinaire aanpak die uitgaat van verschillende wetenschappelijke disciplines, instrumenten en methodologieën. Door geïntegreerde inzet van deze instrumenten kan het proces maximaal ondersteund worden. Het project bouwt voort op internationale ervaring en de portfolio van WUR en brengt deze kennis en ervaring samen in een raamwerk dat de uitdaging van het voedselsysteem beschrijft, verschillende transitiepaden toont en inspiratie geeft voor het gebruik van verschillende instrumenten en benaderingen. Het project is gericht op het presenteren van praktijkvoorbeelden van effectief transdisciplinair werk en advies over het uitvoeren van dergelijk werk in verschillende settings. De doelregio's zijn voornamelijk regio's die te kampen hebben met een onvoorspelbare watervoorziening (semi-aride en andere regio's die zwaar getroffen zijn door de klimaatverandering), en waar de relatie tussen water en voedsel sterk op de proef wordt gesteld. Dit betreft vooral Azië en Afrika.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22