Transitie naar kringlooplandbouw (BO-43-109-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project voert drie deelstudies uit die beleid kunnen ondersteunen in de realisatie van de Kringlooplandbouw visie. Deze studies geven inzicht in; (1) de kringlooplandbouw verander- en tegenkracht  in de legpluimvee, melkveehouderij en akkerbouw; (2) nieuwe kringlooplandbouw kengetallen, en; (3) de diversiteit van narratieven, zorgen en toekomstbeelden van boeren en mogelijke beleidsmatige small wins om de relatie tussen boeren en beleid te verbeteren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/21 → 31/12/21