Toestandsbeoordeling en beleids-adviezen visserij (WOT-05-001-001, WOT-05-001-011, WOT-05-406-001, WOT-05-406-090)

Project: EZproject

Project Details

Description

1.1.1      Introductie

De belangrijkste doelstellingen van het visserijbeleid zijn het in stand houden van de biolo­gische rijkdom­men van de zee en een duur­zame en even­wichtige ex­ploitatie van deze rijkdom­men waarbij de impact van de visserij op de mariene ecosystemen zo beperkt mogelijk moet zijn. De besluit­vor­ming ten aanzien van de te nemen beheers­maatregelen vindt plaats in de Raad van Europese ministers of is door deze gedelegeerd naar de Europese Commissie.

1.1.2      Projectdoelstelling

Binnen dit project worden de beleidsuitvoerende overheden geadviseerd over het beheer van vis­be­standen, de wijze van exploitatie door de visserij en de lange en korte termijneffecten van de exploi­tatie op deze bestanden alsmede op het mariene ecosys­teem. De advisering is gebaseerd op de toe­standsbeoordeling van de visbe­standen, de toestand van de visserij, de situatie waarin de aquatische ecosystemen zich bevinden en evaluatie van beheersplannen.

1.1.3      Werkwijze

De advisering is gebaseerd op analyse van gegevens over de visserij en visbestanden die in andere projecten zijn verzameld. Ook worden visserijonafhankelijke gegevens afkomstig van hiervoor speciaal opgezette surveys (bestandsopnamen) gebruikt. In veel gevallen wordt nauw samengewerkt met onderzoeksinstituten in het buitenland. De analyse van de gegevens over visbestanden worden uitgevoerd door internationale werkgroepen, gecoördineerd door ICES en STECF voor Europese wateren. CECAF en SPRFMO coördineren voor de respectievelijke gebieden onder hun jurisdictie.

1.1.4      Projectresultaat

In het project worden adviezen gegeven over het beheer van de visserij op basis van actuele toestandsbeoordelingen van de belangrijkste visbestanden en ecosystemen. De adviezen worden in internationaal verband opgesteld.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/20

Research Output

Mixed fisheries management: protecting the weakest link

Batsleer, J., Poos, J. J., Marchal, P., Vermard, Y. & Rijnsdorp, A. D., 2013, In : Marine Ecology Progress Series. 479, p. 177-190

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

 • 31 Citations (Scopus)

  Aantal volwassen kabeljauwen vertoont juist lichte toename (interview met Henk Heessen)

  Heessen, H. J. L., 2012, In : Schuttevaer.

  Research output: Contribution to journalArticlePopular

  Bestanden waarvoor gegevens in beperkte mate beschikbaar zijn. ICES’ aanpak voor Data Limited Stocks (DLS)

  Quirijns, F. J., 2012, Wageningen UR.

  Research output: Other contributionPamphlet

  Activities

  • 1 Public lecture/debate/seminar