Toepassing van een Europese methodiek om de klimaat- en milieu-impact voedsel te bepalen (BO-43-110-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

meten en vergelijken met als achterliggend doel verduurzaming van voedsel. Directe aanleiding is de afspraak in het klimaatakkoord om voor 2025 voor al het voedsel de klimaatimpact in beeld te brengen. De Product Environmental Footprint (PEF) die in ontwikkeling is bij de Europese Commissie (EC) lijkt daarvoor een geschikt instrument.

 

In dit onderzoek wordt een overzicht gemaakt van duurzaamheidmeetinstrumenten voor voedsel met hun toepassingsgebied, voor- en nadelen en knelpunten bij toepassing. Daarna wordt specifiek ingezoomd op PEF. Welke knelpunten zijn er bij toepassing door een aantal Nederlandse ketens? Hoe kan de PEF het meest effectief worden toegepast door bedrijven en in het Nederlandse en Europese voedselbeleid? Als laatste wordt gekeken of en hoe de toepassing van de PEF kan worden opgerekt van vergelijking binnen een productcategorie naar vergelijking tussen productcategorieën.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21