Toekomstige regionale verdienmodellen (KB-36-001-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

Met dit onderzoek willen we onze blik verleggen van het hier en nu naar de lange termijn (2050-2100). We treden buiten de huidige financiële kaders en systemen en nemen de toekomstige klimaatbestendige samenleving als uitgangspunt. Daarmee proberen we inzicht te verschaffen in de essentiële financiële mechanismen voor het creëren en in stand houden van deze klimaatbestendige samenleving. We starten met het concretiseren van een ‘klimaatbestendige (boeren) samenleving’ voor één of twee specifieke gebieden (een zandgebied in Noordoost Brabant en eventueel een veengebied). Vervolgens stellen we de randvoorwaarden, beschikbare milieuruimte en begrenzing van bronnen vast die van toepassing zijn op het in stand houden van de gedefinieerde klimaatbestendige samenleving. Gebruik makend van de ontwerpprincipes van E. Ostrom geven we ten slotte inzicht in de essentiële financiële mechanismen en interessante opties voor het duurzaam en klimaatbestendig kunnen boeren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/22