TMAP Zeehondenpopulaties (WOT-04-009-035.03)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor het behoud van de zeehondenpopulaties zijn instandhoudingdoelstellingen genoemd voor aantallen dieren en hun verspreiding. Voor de monitoring en de evaluatie van (lokale) beheersmaatregelen worden tellingen uitgevoerd.

Op dit moment is behoefte aan informatie over de populatieontwikkeling van de gewone zeehonden na het waargenomen herstel van de virusepidemie in 2002 en over de toename van de grijze zeehond in het westelijk waddengebied en de kolonisatie van deze soort in het oostelijk waddengebied.

Daarnaast wil de Nederlandse overheid soort-specifieke informatie om de effecten van zeehonden op het kustecosysteem te bepalen en de draagkracht van het gebied in kaart te brengen.

Doel van dit project is het verzamelen van gegevens over de ontwikkelingen en verspreiding van zowel de grijze als de gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee doormiddel van tellingen. Deze worden getoetst aan de instandhoudingdoelen en andere internationaal afgesproken doelen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/21