TMAP Referentiegebied Rottum (WOT-04-009-035.05)

Project: EZproject

Project Details

Description

Met ingang van november 2005 is in navolging van Duitsland en Denemarken een klein deel van de Nederlandse Waddenzee gesloten voor (potentieel) schadelijke menselijke activiteiten. Het betreft een geulsysteem ten zuiden van Rottumerplaat. Doel van deze sluiting is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen volgen. De droogvallende platen en eilanden rond Rottum genieten reeds langer een hoog beschermingsniveau. Toegang is zeer beperkt, en er wordt al meer dan 22 jaar niet meer op schelpdieren gevist. De belangrijkste activiteit die nog plaatsvond voor de instelling van het referentiegebied was garnalenvisserij. In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van de bodemdieren geulen gelegen in het referentiegebied gevolgd. Deze ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor toekomstig beleid. Kennis over de natuurontwikkeling is onder andere essentieel voor het bepalen van referentiesituaties en vaststellen van streefbeelden bij de ontwikkeling van beheerplannen (NATURA 2000).

StatusActive
Effective start/end date1/01/1231/12/20

Research Output

TMAP Referentiegebied Rottum (2019): Tussenrapportage WOT-04-009-035.05

Glorius, S. T., 2019, (WOt-interne notitie; no. 290)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Developments in benthos and fish in gullies in an area closed for human use in the Wadden Sea: 2002-2016

Glorius, S. T. (ed.), Tulp, I. Y. M. (ed.), Meijboom, A. (ed.), Bolle, L. J. (ed.) & Chen, C. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 129)(Wageningen Marine Research report; no. C092/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
  • Ontwikkeling van de bodemdiergemeenschap in de geulen van referentiegebied Rottum: tussenrapportage twaalf jaar na sluiting (najaar 2017)

    Glorius, S. T., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-technical report; no. 142)(Wageningen Marine Research rapport; no. C019/19)

    Research output: Book/ReportReportProfessional

    Open Access