TIFN sensoriek en voedselvoorkeuren (KB-15-004-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project richt zich op nieuw te ontwikkelen
consumenten testen die bij kunnen dragen aan een verbeterd markt succes van
nieuwe marktintroducties. Deze testen zullen o.a. gericht zijn op product
emoties, een belangrijke factor in aankoopbeslissingen van consumenten. In een
aantal studies werden product emoties en beleving onderzocht met behulp van
vragenlijsten en fysiologische metingen bij volwassen en kinderen. De
resultaten lieten zien dat producten verschillende emoties op kunnen roepen,
zelfs wanneer de producten uit de zelfde product categorie komen, en
vergelijkbaar gewaardeerd worden. Bovendien lijken bepaalde producten op grond
van de emoties beter geschikt voor consumptie op specifieke momenten (bijv.
lunch ipv ontbijt).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1131/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.