TIFN Reduction spoilage products (KB-15-002-019)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voedselverspilling is nog steeds een van de belangrijkste onderwerpen binnen de voedselketen. Naar aanleiding van de toezegging van de Nederlandse en Europese regeringen om voedselafval substantieel te verminderen, hebben de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie en food retailers de uitdaging opgenomen door dit project te starten.

Binnen het project wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe voorspellende modellen voor microbieel bederf en sensorische achteruitgang voor vers gesneden ijsbergsla en vers vlees. Onderzoekers van TNO en Wageningen UR Food & Biobased Research richten zich op de ontwikkeling van nieuwe modellen voor vers gesneden ijsbergsla en NIZO food research doet dit voor vers vlees (gehakt en varkenshaas). Vanuit de Universiteit van Wageningen (Operations Research and Logistics ) worden nieuwe en ‘slimme’ bestelalgoritmen ontwikkeld. Hierbij worden niet alleen de meer gebruikelijke elementen in aanmerking genomen, maar ook factor als houdbaarheid en kwaliteitsachteruitgang. 

Deze modellen worden samengebracht in een generiek beslissingsondersteunende toolbox. Een toolbox die door de betrokkenheid van producenten en retailers - zowel in de sla als de vlees ketens – in de dagelijkse praktijk inzichten moeten kunnen opleveren. Hiervoor worden er praktijkscenario’s geformuleerd waarbij met behulp van de beslissingsondersteunende toolbox wordt geanalyseerd hoe potentiële verbetermaatregelen leiden tot een afname van de voedselverspilling bij de verschillende ketenschakels.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1231/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.