The use of ecosystem services to conserve biodiversity in the North Sea (KB-36-003-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het is vaak nog onbekend op wat voor verschillende manieren biodiversiteit bijdraagt aan menselijk welzijn waardoor een geschikt afwegingskader voor integraal beheer eigenlijk ontbreekt. In dit project willen we het concept ecosysteemdiensten voor het mariene systeem verder uitwerken teneinde een dergelijk afwegingskader te kunnen ontwikkelen. Hierbij gaan we expliciet uit van een gekoppeld sociaal-ecologisch systeem waarin ecosysteemdiensten de koppeling maken tussen de verschillende ecosysteem componenten (vis, vogels, zeezoogdieren, als ook de invertebraten op de zeebodem en in de waterkolom) en verschillende aspecten van menselijk welzijn. Deze kennis wordt dan de basis voor een afwegingskader dat het mariene integrale beheer kan ondersteunen en een betere onderbouwing geeft voor het beschermen van biodiversiteit.

Target 2 of the EU Biodiversity Strategy is to Maintain and restore ecosystems and their services. More specifically Action 5 of that target aims to Improve knowledge of ecosystems and their services in the EU while Action 7 aims to Ensure no net loss of biodiversity and ecosystem services. Certainly in the marine environment much of that knowledge is still lacking and as such it is unclear to what extent the supply of marine ecosystem services is compromised by the loss of biodiversity.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21