Project Details

Description

‘The Insights Platform’ heeft als doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over (wereldwijde) eiwitstromen en deze informatie te gebruiken om verschillende toekomstscenario’s door te kunnen rekenen en hierover te publiceren. Ook worden informatie en resultaten gebruikt om andere projecten in dit thema te ondersteunen.

Algemene aanpak: voor alle landen in de wereld een database opzetten die bestaat uit alle productstromen van voedselproducten. Deze data wordt verrijkt met gehalten van eiwit en essentiële aminozuren.

De database geeft een 'huidige situatie' of 'eiwitkaart' van het eiwitnetwerk van de wereld op landniveau en vormt de basis voor het vergelijken van toekomstscenario's. Het visualiseren van deze scenario's gebeurt met interactieve dashboards van kaarten en grafieken.

De volgende toekomstscenario's worden voorgesteld, maar worden nog verder uitgewerkt:

  • Maximaliseren van de productie van peulvruchten voor humane consumptie in de EU. Is dit dieet gezond of moet de ‘schijf van vijf’ worden aangepast? Wat doet dit nieuwe dieet met de gehele voedselbalans inclusief import en export stromen van voedsel en veevoer (zoals soja uit de VS of Argentinië).

Het gebruik van nieuwe eiwitten zoals algen, insecten of eendenkroos in Nederland. Is dit dieet gezond of moet de ‘schijf van vijf’ worden aangepast? Wat doet dit nieuwe dieet met de gehele voedselbalans inclusief import en export stromen van voedsel en veevoer (zoals soja uit de VS of Argentinië).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.