TESTA (BO-25.10-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Zaadoverdraagbare pathogenen vormen een belangrijk probleem in de zaadsector. Diagnostiek en detectie van deze pathogenen zijn belangrijk aandachtspunten van de sector. Momenteel zijn de detectiemethoden en de kennis hoe zaden besmet raken niet toereikend. In dit project worden methoden ontwikkeld ter verbetering van sampling methodes, diagnostiek, kennis over transmissie en zaadontsmetting. Dit EU-project is aanvullend op het project Ontwikkeling diagnostiek plantenziekten Q en K, inclusief deep sequencing (no. 10) in de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Gezond zaad is de sleutel tot een hoge opbrengst en versterkt de Europese en de mondiale voedselzekerheid. Een breed scala van ziekten en plagen worden door middel van zaad verspreid en d.m.v. deze route kunnen zowel oude als nieuwe problemen in de Europese landen worden geïntroduceerd. Er zijn momenteel mogelijkheden om de controle van zaadkwaliteit  te verbeteren door het implementeren van de nieuwe methodieken.

Het TESTA project zal een scala van nieuwe methoden ter controle van deze ziekten en plagen ontwikkelen:

- Snellere en nauwkeurigere methoden om de wijze van zaadtransmissie te beoordelen,

- economische en praktische bemonsteringsprotocollen voor de detectie van lage niveaus in grote partijen zaaizaad,

- nieuwe en efficiënte generieke detectie methoden,

- niet-destructieve testmethoden en

- betere, efficiënte en duurzame desinfectie methodes.

Doel van het project, gewas en ziekte / plaag combinaties zijn bepaald in overleg met EPPO, ISHI-ISF en ISTA.

Resultaten van het project zullen zijn:

  • een uitgebreide elektronische database van zaad overdraagbare ziekten en plagen,
  • gevalideerde detectiemethoden voor de doelsoort,
  • een validatie protocol voor de beoordeling van de effectiviteit van desinfectie,
  • vele belangrijke wetenschappelijke publicaties.

Dit zullen ondersteunende methoden en bronnen zijn voor de EU zaadcontrolelaboratoria en fytosanitaire diensten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14