Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw (BO-43-011.05-001, BO-20-003.01-001, BO-20-003-030)

Project: EZproject

Description

De akkerbouw en tuinbouw kon via hun productschappen voorschriften vaststellen die van algemeen belang zijn voor de teelt en export van akker- en tuinbouw gewassen en producten. Deze voorschriften waren bindend voor alle telers. Met het opheffen van de productschappen is bepaald dat, gezien het wettelijke kader, de geldende teeltvoorschriften voor akker- en tuinbouw rechtstreeks onder het ministerie LNV vallen. PAV is verantwoordelijk voor de teeltvoorschriften. De NVWA is verantwoordelijk voor de handhaving van deze teeltvoorschriften. Met name bij de handhaving dient bekend te zijn welke mogelijke maatregelen aan de telers opgelegd kunnen en moeten worden. Daarvoor is kennis nodig van nieuwe mogelijkheden van bestrijding en effecten op de ziekten, plagen of onkruiden van nieuwe (teelt)methoden. Door verandering in mogelijkheden van bestrijding en verandering in de ziekten, plagen en onkruiden is onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van belang. Dit is een permanent aandachtspunt zolang de teeltvoorschriften onder verantwoordelijkheid van LNV vallen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/19