Technische beleidsadvisering (WOT-03-001-063)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de voorbereiding en uitwerking van beleid levert CGN expertise en feitelijke inbreng in de vorm van bilateraal overleg met LNV, deelname aan overleg in EU verband en aan internationale bijeenkomsten, waaronder die van de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA) en de FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) en bijeenkomsten van de Convention on Biological Diversity (CBD), in het bijzonder het Nagoya Protocol. De bijdragen van het CGN in WOT verband zijn van ondersteunende aard.

In het kader van dit project wordt aan LNV en andere belanghebbenden desgevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van beleid en regelgeving over genetische bronnen. Het CGN neemt daartoe deel aan de Nederlandse delegaties naar bijeenkomsten van de Convention on Biological Diversity (inclusief het Nagoya Protocol), de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture en de FAO International Treaty on Plant Genetic Resources, en neemt deel aan voorbereidend overleg in nationaal en EU verband. Op het terrein van Access and Benefit Sharing ondersteunt CGN het Ministerie bij de implementatie van het Nagoya Protocol en EU regelgeving, en bij de verdere ontwikkeling van internationale afspraken.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/21