Technical support unit IPBES modellen en technieken (BO-43-108-005, BO-43-021.01-002, BO-11-019.01-018, BO-11-011.04-040)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het IPBES Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem services rapport identificeerde tekortkomingen in conventionele scenariobenaderingen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten en concludeerde dat er behoefte is aan nieuwe scenario's voor de natuur om toekomstige IPBES-assessments te ondersteunen (IPBES 2016). Hierna is de IPBES expert group (2016 2019) en vervolgens de  IPBES task force (2019 nu)  scenarios en modellen aangesteld. De Technical Support Unit (hierna genoemd TSU) heeft als doelstelling het ondersteunen van de IPBES task force door het coördineren en faciliteren van:

  • lopende en toekomstige IPBES assessments op het gebied van scenarios en modellen;
  • het katalyseren van de verdere ontwikkeling van scenarios en modellen op basis van  het Nature Futures Framework, door de brede wetenschappelijke gemeenschap voor o.a. toekomstige IPBES assessments.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/22