Technical SUPPORT unit IPBES (BO-43-021.01-002, BO-11-019.01-018, BO-11-011.04-040)

Project: EZproject

Description

De Nederlandse overheid streeft zowel nationaal als internationaal naar behoud én duurzaam gebruik van biodiversiteit. Doel is om veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben die bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn. Vanuit deze visie ondersteunt de Nederlandse overheid het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (Intergovernmental Science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, het IPBES) een onafhankelijke organisatie onder de vlag van de VN. In het "rolling"IPBES werkprogramma zijn vijf doelstellingen geformuleerd: assessments van kennis, capacity building, versterking van de kennisbasis, ondersteuning beleid en communicatieidsinstrumenten. Een van de deliverables van het nieuwe IPBES werkprogramma Deliverable 4b is: Policy support tools and methodologies for scenario analysis and modelling of biodiversity and ecosystem services. Voor de uitvoering hiervan steunt de Nederlandse regering via het Ministerie van LNV de inzet van expertise vanuit DLO bij de Tecnical Support Unit. Deze is gestationeerd bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/22