Synergie en trade-offs tussen natuurpact en de klimaattafels (WOT-04-010-037.13)

Project: EZproject

Description

In dit project wordt onderzocht wat de relaties is tussen het natuurbeleid en de afspraken die worden gemaakt aan de klimaattafels. In de eerste plaats wordt een beknopte bestuurlijk analyse gemaakt van het proces rond de klimaattafels. Idee is dat inzicht in het proces leidt tot een grotere impact van de ontwikkelde kennis. Vervolgens wordt er een overzicht gemaakt van de maatregelen van de klimaattafels die van invloed zijn op het natuurbeleid. Daarna wordt er gekeken welke data, methode en indicatoren gebruikt kunnen worden om de impact van deze maatregelen van de klimaattafels op de verbrede doelen van het natuurbeleid te toetsen. Bij de verbrede doelen gaat het in de eerste instantie om de beleidsdoelen zoals afgesproken tussen rijk en provincies in het natuurpact. Het gaat hier om doelen omtrent biodiversiteit, natuur & economie en natuur & maatschappij. Indien mogelijk wordt er een eerste expert inschatting gegeven van de impact van de maatregelen op deze verschillende doelen. Ten slotte zal er gekeken worden op welke wijze trade-offs en synergiën van de maatregelen van de klimaattafels voor de verschillende doelen in beeld gebracht kan worden. Idee is dat facts & figures kunnen helpen om een beter afgewogen besluit te nemen.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19