Synergie en Communicatie projecten NihvM (BO-11-013-035)

Project: LNV project

Project Details

Description

De afgelopen jaren is gebleken dat er tussen de verschillende projecten / onderzoekslijnen binnen het domein Natuur en Regio  vaak nog onvoldoende afstemming / kruisbestuiving heeft plaatsgevonden. Ook de afstemming vanuit de verschillende thema's met projecten uit andere onderzoekslijnen (oa. KB en WOT) kan nog verbeterd. Bovendien was er tot op heden geen éénduidige communicatiestrategie.
Op expliciet verzoek van het ministerie van EZ (Directie Kennis) zal daar dit jaar in het thema NivhM expliciet aandacht  aan worden besteed.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15