Swot analyse 2019 NSP (BO-43-014.01-037)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de inzet van middelen uit de landbouwfondsen moeten de EU-lidstaten een zogenaamd strategisch plan opstellen. In de strategische GLB-plannen stellen de lidstaten aan de hand van gemeenschappelijke resultaatindicatoren streefcijfers vast voor hetgeen zij in de programmeringsperiode willen bereiken met hun inzet voor het GLB.

Voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) moet een SWOT gemaakt worden. Omdat de relevante verordeningen nog niet zijn vastgesteld, zijn de vereisten waaraan de SWOT moet voldoen nog niet bekend.  Vrijwel zeker is dat voor elk van de 9 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid onderscheiden doelen een eigen SWOT opgesteld moet worden.

Dit wettelijk kader kan nog gewijzigd worden door de Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement. Daarom wordt gekozen voor het maken van de SWOT in twee fasen:

 

  1. Een SWOT op hoofdlijnen (Houtskool-SWOT), die op korte termijn afgerond dient te worden en die aan stakeholders zal worden voorgelegd op de NSP-stakeholdersconferentie van maart/begin april 2019. Deze conferentie zal er onder meer op zijn gericht in de houtskool-SWOT eventueel ontbrekende elementen en argumenten te identificeren. De conferentie maakt onderdeel uit van de verplichte consultatie van stakeholders in het kader van het opstellen van het NSP.
  2. Een definitieve SWOT op basis van de houtskool-SWOT, uitkomsten van de stakeholdersconsultatie, onderzochte vragen en de dan bekend zijnde definitieve eisen in de vastgestelde verordeningen.

Dit project heeft betrekking op de eerste fase.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19