SV Versterking kennis C- en N-stromen op bedrijfsniveau op basis van continue bedrijfsmonitoring emissies en omgevingsfactoren (BO-53-003-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor het ontwikkelen van meer integrale maatregelpakketten voor de middellange termijn is diepgaandere kennis van de C en N stromen nodig, die vastgelegd kan worden in verbeterde kringloopmodellen. Het in KE2018 opgezette netwerk voor monitoring van methaan uit rundvee-, geiten-, varkens- en vleeskalverstallen zal in dit vervolgproject worden gebruikt om de beschreven projectdoelen te realiseren. Het monitoringsnetwerk levert data voor het verkrijgen van meer gedetailleerde data over C- en N-stromen. Continuering van de monitoring versterkt het inzicht in de seizoenvariatie en door registratie van management (voer en mest) en mestsamenstelling kan de samenhang met invloedfactoren beter in kaart worden gebracht.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21