SV Verlagen van methaanemissie uit varkenstallen door dagontmesting (KDV) (BO-53-003-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de emissiereductie van methaan in stallen waarin de mest dagelijks wordt verwijderd. Door tevens het emitterend oppervlak te verkleinen en mestkoeling (bij vleesvarkens) toe te passen kunnen de emissies van ammoniak en geur, naar verwachting, ook sterk worden beperkt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de volgende varkenscategorieën: vleesvarkens, gespeende biggen, drachtige zeugen en kraamzeugen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20