SV Uitrijden van verdunde mest op zandgrond (BO-53-003-050)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Nederlandse reductiedoel ligt in 2030 en is 30% reductie van zowel de NH3 als CH4 emissie bij volledige implementatie van de geïntegreerde voer- en diergerichte aanpak. Vanwege het relatief korte tijdbestek van 10 jaar voor deze transitie is het doel voor 2030 een implementatie van 20% reductie op 80% van de bedrijven.

Daarmee is in 2030 de individuele Nederlandse melkveehouder samen met de bedrijfsadviseur aan de slag gegaan om bij te dragen aan het realiseren van de nationale reductiedoelstellingen voor methaan en ammoniak. Het einddoel wordt in verschillende fases en door verschillende onderling op elkaar afgestemde projecten behaald.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21