SV Stand van zaken kennis mbt voeradditieven (BO-53-003-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van deze studie is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die voeradditieven bieden om enterisch methaan te reduceren. De studie richt zich zuiver op de gemeten effectiviteit onder in vivo omstandigheden (d.w.z. in levende en normaal functionerende herkauwers), en op additieven waarvoor resultaten beschreven zijn in de literatuur en die potentie hebben. De studie richt zich primair op de mitigatie van enterisch methaan uitgedrukt als de hoeveelheid methaan per eenheid opgenomen voer. Met deze eenheid zijn de resultaten van behandelingen met additieven beter te vergelijken met die van controle behandelingen, evenals resultaten tussen studies, omdat de resultaten voor de gemeten methaanemissie dan gecorrigeerd zijn voor verschillen in voeropnameniveau.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19

Research Output

Project 13: Verkenning van de mogelijkheden van additieven om de methaanemissie in runderen te verlagen

Bannink, A., 1 Jul 2019, 1 p. Wageningen : Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access