SV Mestscheiding in melkveestallen (BO-53-003-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit projectvoorstel sluit nauw aan op de PPS Mestscheiding in melkveestallen die in 2019 is gestart. Eind 2019 zijn systemen van primaire mestscheiding geïdentificeerd en beschreven. De drie meest perspectiefvolle zijn geselecteerd voor toepassing in bestaande melkveestallen. Twee systemen worden vanaf 2020 onderzocht in het kader van deze PPS en één systeem in dit projectvoorstel in het kader van de klimaatenvelop.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21