SV Kennisverspreiding erfbetreders stallen en mestopslagen (BO-53-003-053)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de temperatuur wereldwijd maximaal 2 °C mag stijgen, maar dat wordt ingezet op een maximale temperatuurstijging van 1,5 °C. Om dit te bereiken heeft de Europese Unie een klimaatdoelstelling van 40% emissiereductie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 vastgelegd. In het regeerakkoord van 2017 is vervolgens de klimaatwet van 2018 aangekondigd; hierin wordt het nationaal klimaat- en energieakkoord verankerd. Doelstelling is een emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Voor 2050 moet, conform de klimaatwet, een emissiereductie van 95% ten opzichte van 1990 gerealiseerd worden.

Om uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij (primair bedrijf, toeleveranciers en verwerkende schakels) te beperken, wordt door de rijksoverheid en de veehouderijsectoren ingezet op de reductie van methaan. Per 2030 dient de uitstoot van methaan tenminste met 1,0 Mton CO2-eq. te worden verlaagd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21