SV Keldermetingen methaan en ammoniak (BO-53-003-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de afgelopen maanden is naar aanleiding van een methaanexplosie in een melkveestal in Markelo meer aandacht gekomen voor gasophoping in de mestkelder. Dat onderdeel raakt zowel de veiligheid als de emissie van stalgassen. Over ophoping van stalgassen onder de vloer is tot op heden weinig bekend. Aandacht voor reductie van ammoniakemissie leidt tot meer dichte vloersystemen. Dat reduceert weliswaar de emissie van ammoniak, maar zorgt aan de andere kant mogelijk tot een verdere ophoping van methaan onder de stalvloer. In dit onderzoek worden de concentraties van ammoniak en methaan mbv metingen in beeld gebracht, en wordt het effect vastgesteld van management en enkele snel inpasbare technische maatregelen op de methaan- en ammoniakconcentratie in de mestkelder.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20