SV Impact van snel inpasbare technische interventies in praktijkstallen op methaanemissie (BO-53-003-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het in KE2018 opgezette netwerk voor monitoring van methaan uit rundvee-, geiten-, varkens- en vleeskalverstallen zal in dit vervolgproject worden gebruikt om de volgende doelen te realiseren. Het zal in de eerste plaats dienen om het effect van snel inpasbare technische maatregelen op de stalemissies van een aantal monitoringsbedrijven te bemeten volgens de gangbare meetprotocollen en te beoordelen, en ondersteunend zijn voor in het beeld brengen van globale kosten en baten onderzochte maatregelen. Het gaat hierbij om de effecten van enkelvoudige snel inpasbare maatregelen die de bedrijfsvoering niet verstoren.

Wat betreft de invulling wordt een keuze gemaakt uit de volgende technische interventies:

  • Versnelde afvoer van mest uit de stal naar externe mestopslag, met als uitgangspunt dat de methaanvorming in de externe mestopslag gereduceerd wordt;
  • Het frequent mixen/beluchten van de stalmestopslag waardoor het methaanvormende proces (mogelijk) wordt afgeremd;
  • Het volledig en grondig reinigen van de mestkelder aan het begin van stalseizoen waarmee het methaanvormingsproces door afwezigheid van entstof wordt afgeremd.

De uiteindelijke invulling hangt af van de mogelijkheden die de deelnemende bedrijven kunnen bieden. De maatregelen worden eind 2019 geselecteerd en gedurende 2020 onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek wordt eind 2020 gerapporteerd.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21