SV Enterische methaanemissie in de Nederlandse melkveestapel (BO-53-003-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een groot deel (75-80%) van de methaanemissie op het melkveebedrijf is gerelateerd aan de vertering van het voer (enterisch methaan). Er is voor enterisch methaan een pakket aan maatregelen beschikbaar met een forse reductiepotentie. Om die reductiepotentie te benutten is maatwerk nodig dat nauw aansluit op de variatie in methaanemissie binnen de melkveehouderij. Er is echter onvoldoende inzicht in de variaties in de enterische methaanemissie op praktijkbedrijven om dit maatwerk te kunnen leveren.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de variatie in enterische methaanemissie in de Nederlandse melkveehouderijpraktijk om voor de Nederlandse melkveestapel een representatief beeld van de jaargemiddelde enterische methaanemissie plus de variatie te krijgen. Het betreft de variatie tussen dieren, tussen bedrijven, tussen regios en tussen seizoenen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20