SV Demonstratie en monitoring van BKG emissie en variatie uit melkveestallen en geitenstallen (BO-53-003-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het hoofddoel van dit projectplan is om inzicht in het niveau en spreiding van methaanemissie uit melkvee- en geitenstallen te krijgen. Daarnaast heeft dit project tot doel de toepassing van directe bedrijfsmonitoring van emissies te demonstreren aan stakeholders waarmee de effecten bedrijfsspecifieke maatregelen voor het terugdringen van emissies wordt getoond. Het derde doel van dit onderzoek is demonstratie van de onderzoeksresultaten via bedrijfsbezoeken en workshops.

De metingen worden jaarrond uitgevoerd op 18 melkvee- en 2 geitenbedrijven. Naast continue monitoring van CH4, NH3 en CO2 concentraties in de stal met een sensoren-systeem worden maandelijks dezelfde gassen met een referentie-meetsysteem gedurende 2 dagen vastgelegd. Emissies worden berekend met de CO2-massabalans methode. Op koe niveau wordt de methaanconcentratie in de ademlucht van dieren gemeten bij gebruik van de krachtvoerbox en deels vergeleken met metingen van een referentiesysteem (Greenfeed). Relevante omgevings- en (mest)managementfactoren worden vastgelegd. De emissieresultaten worden real time zichtbaar gemaakt voor de ondernemer middels een dashboard-interface.

Voor demonstratiedoeleinden worden verspreid over het jaar 20 bedrijfsbezoeken en 10 workshops georganiseerd gericht op verschillende stakeholder-groepen. De onderzoeksresultaten worden in een Nederlandstalige onderzoeksrapport gepubliceerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19