SV Demonstratie en monitoren van methaanemissie uit varkens- en kalverstallen (BO-53-003-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het hoofddoel van dit project is om inzicht in het niveau van methaanemissie uit varkens- en vleeskalverstallen te krijgen. Daarnaast heeft dit project tot doel de toepassing van directe bedrijfsmonitoring van emissies te demonstreren aan stakeholders waarmee de effecten van bedrijfsspecifieke maatregelen voor het terugdringen van emissies wordt getoond. Het derde doel van dit onderzoek is demonstratie van de onderzoeksresultaten via bedrijfsbezoeken en workshops.

De metingen worden jaarrond uitgevoerd op 6 varkens- en 2 vleeskalverbedrijven. Naast continue monitoring van CH4, NH3 en CO2 concentraties in de stal met een sensoren-systeem worden maandelijks dezelfde gassen met een referentie-meetsysteem gedurende 2 dagen vastgelegd. De sensor-metingen worden op elk bedrijf maandelijks gecontroleerd met tweedaagse referentiemetingen met gasmonitoren die zijn gevalideerd volgens de richtlijnen in de protocollen voor emissiefactoren (RVO 2017, VERA 2018).

De emissieresultaten worden real time zichtbaar gemaakt voor de ondernemer en andere stakeholders middels een dashboard-interface.

Voor demonstratiedoeleinden worden verspreid over het jaar bedrijfsbezoeken en workshops georganiseerd gericht op verschillende stakeholder-groepen. De onderzoeksresultaten worden in een Nederlandstalige onderzoeksrapport gepubliceerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19