SV Analyse van trends, variatie en associatie van methaanemissie tussen melkveebedrijven en meetmethodes en de koppeling daarvan met externe bronnen (BO-53-003-047)

Project: EZproject

Project Details

Description

De melkveehouderij is een belangrijke sector met ongeveer 17.000 bedrijven en veel indirecte werkgelegenheid in de verwerkende industrie. Daarnaast heeft de sector een belangrijke rol als beheerder van de groene ruimte. In het Nederlandse klimaatakkoord is vastgelegd dat de emissiereductie van methaan moet worden opgepakt

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21