SV ADD Q4 De Klimaatlat (BO-53-003-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het is van belang om een certificeerbare methode te hebben waarmee de reductie van broeikasgasemissies uit de Nederlandse veehouderij via de bouw van stallen met emissiereducerende maatregelen kan worden gestimuleerd. Om dit voor elkaar te krijgen is al veel bekend,  maar het is ook duidelijk dat er nog zaken ontbreken.  Na eerder uitgevoerd literatuuronderzoek zijn er nog onduidelijkheden over de relaties tussen methaan- en lachgasemissies bij bijvoorbeeld composteren, en tussen ammoniak en stikstofverliezen. Dit project probeert deze vragen te beantwoorden, waardoor de klimaatlat gerealiseerd kan worden.

De Klimaatlat zal bestaan uit een puntensysteem voor (stal)maatregelen die leiden tot een reductie van broeikasgassen. In eerste instantie is de klimaatlat gericht op rundvee, varkens en pluimvee, maar ze zal zo uitgewerkt worden dat de maatregelen ook bij overige diercategorieën kunnen worden opgenomen. De Klimaatlat is onderdeel van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), waarin al maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn opgenomen. Doel is de MDV in 2020 te verbreden met maatregelen die de uitstoot van de overige broeikasgassen, methaan en lachgas reduceren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19