SV Aanvullend microbioomonderzoek melkvee en methaan- en ammoniakemissie (BO-53-003-025)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het lopende onderzoek naar de gecombineerde reductie van methaan (CH4) en ammoniak (NH3), inclusief de relatie tussen emissies en het microbioom kan verdiept worden door verbinding met andere projecten. Eé'n aspect daarvan is het invullen van witte vlekken in het microbioomonderzoek. In dit project gebeurt dat door aanvullende enterische methaanmetingen plus microbioommetingen in het stalseizoen te doen op praktijkbedrijven en door aanvullende microbioommetingen te doen in een experimentele setting van een ander project waarin het effect van zeewieren op de methaanemissie wordt onderzocht.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20