SV Aansluiting bij nationale inventarisatie internationale afstemming en kennisuitwisseling (BO-53-003-044)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederland moet zijn gasvormige emissies jaarlijks rapporteren aan diverse gremia. Bovendien wordt Nederland door experts van Wageningen Livestock Research vertegenwoordigd bij de besprekingen in internationaal verband. Dit is nodig om te voorkomen dat Nederland niet achteraf met eisen of normen wordt geconfronteerd die, om welke reden dan ook, niet haalbaar zijn. De technisch inhoudelijke kennis en aanpak bereikt via deze gremia ook Europese instituties zoals JRC. JRC is een directoraat-generaal die wetenschappelijke en technische ondersteuning biedt t.b.v. het ontwikkelen van Europees beleid. De kennis wordt ook gebruikt als input voor GAINS (IIASA), een model dat kosten-effectieve scenarios van maatregelen doorrekent t.b.v. Europees beleid.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21