SV Aansluiting bij nationale inventarisatie internationale afstemming en kennisuitwisseling (BO-53-003-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederland moet zijn gasvormige emissies jaarlijks nationaal en internationaal rapporteren. Daarvoor moet nieuwe kennis ingebouwd kunnen worden in bestaande (model)systemen, anders komen milieukundige maatregelen, zoals die uit de Klimaatenvelop voortvloeien, niet tot uitrukking in de rapportages, zoals de NIR. Daarnaast is afstemming vereist met internationale nationale gremia zodat Nederland niet achteraf verrast kan worden door internationaal gestelde normen (EU en UNECE). Dit project voorziet daarom in deelname aan nationale en internationale activiteiten, waaronder deelname en bijdrage aan werkzaamheden binnen o.a. TFRN, EPMAN, EPNB, INMS, GRA, en Eager

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20