Sustainable Palm Oil Malaysia (BO-43-113-014, BO-43-003.02-016)

Project: LNV project

Project Details

Description

Samen met Maleisische partners, waaronder de MPOB (Malaysian Palm Oil Board) wordt onderzoek gedaan naar efficiënter benutten van land en biomassa (residuen), het kwantificeren en verhogen van ecosysteemdiensten en ontwikkeling van intercropping met focus op smallholders.

Verder is onderzoek gedaan naar het benutten van het zetmeel uit de palm stam (trunk) bij het herplanten na 20 a 30 jaar als de productivitiet van de plantage afneemt. De trunk wordt gewoonlijk verhakseld en achtergelten op het veld. Zetmeel wordt snel afgebroken en heeft zo verder geen waarde. Er wordt o.a. onderzocht of het zetmeel voor productie van bioplastics geschikt is. 

De resultaten zullen o.a. als input dienen voor verbeteringen van RSPO (Round Table for Sustainabel Palm Oil) en andere certificeringsprogramma’s, en het ontwikkelen van duurzamere business modellen en als input dienen voor beleid in Maleisië en Nederland

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.