Sustainable Palm Oil Colombia (BO-43-113-015, BO-43-003.02-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

Colombia is de grootste palmolie producent buiten Azie en wordt een steeds belangrijkere leverancier van palmolie aan Nederland. In dit onderzoek richten wij ons verhoging van de efficiëntie van land-, nutriënten- en biomassagebruik. Met behulp van Wageningse modellen en data van Cenipalma (het Colombiaanse oliepalmonderzoeksinstituut en partners in het project) wordt onderzocht wat het opbrengst-gat is tussen huidige productie en potentiele productie en wat de mogelijkheden zijn om deze te dichten. Met behulp van modellen wordt ook onderzocht of palmolie in combinatie met andere gewassen kan worden geteeld in een intercropping systeem. Dit gebeurt al vaak in de eerste 4 jaar van de plantage als ruimte nog niet is dichtgegroeid tussen de palmen maar kan ook permanent gebeuren door gedurende de hele 25 jarige teeltperiode bijvoorbeeld cacao en oliepalm samen te telen in stroken. Dit levert vaak meer opbrengst per hectare en efficiënter gebuikt van de grond en inputs op. Het kan ook risicos voor boeren spreiden omdat er meer bronnen van inkomen zijn.

Naast dit zgn. upstream onderzoek wordt ook downstream onderzoek gedaan naar circulair verwerken van de oliepalm trossen (Fresh Fruit Bunch). In de, bij de plantage gelegen, fabriek wordt olie gewonnen uit de vruchten waarbij een even grote hoeveelheid residu vrijkomt. De fabriek verbrandt een deel van deze biomassa voor stoom- en elektriciteitsproductie. Onderzocht wordt hoe de fabriek op biogas uit vergisting van POME (Palm Oil Mill Effluent) en andere residuen kan draaien en een groot deel van de droge biomassa zo vrij kan maken voor andere biobased toepassingen. Op deze wijze kan een groter deel van de nutriënten worden teruggebracht naar het veld en kunnen fossiele grondstoffen of houtteelt worden vermeden wat broeikasgas uitstoot vermijdt en ook landgebruik uitspaart. In het onderzoek worden ook methoden getest om deze verbeterde circulariteit te kwantificeren.

De resultaten van het onderzoek kunnen worden toegepast om bijvoorbeeld duurzaamheid certificeringsmethoden zoals RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) te verbeteren en teelt te verduurzamen en minder land-intensief te maken. Het onderzoek naar intercropping en naar de yield-gap (opbrengst gat) kan leiden tot beter benutting van land en inputs in de landbouw. Daarmee draagt het project bij aan het circulair maken van palmolie productie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21