STV-4 Inventarisatie regelgeving - spelregels veranderen (BO-43-110-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 1.7 tot 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle tussenliggende schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie). Consumenten gooien op jaarbasis gemiddeld zo'n 34 kilo eetbaar voedsel per persoon weg. De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Door de verspilling van voedsel in de gehele keten tegen te gaan wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar een circulaire voedselproductie, waarin voedselzekerheid is geborgd en de effecten van klimaatverandering gemitigeerd worden

 

Samen Tegen Voedselverspilling heeft als hoofddoel om samen met Nederlandse bedrijven, organisaties, universiteiten, overheid èn consumenten voedselverspilling in Nederland in 2030 terug te brengen met 50% ten opzichte van het volume van eind 2015 (SDG12.3). Dit project gaat over Actielijn 4: Spelregels veranderen, met als doel om in 2030 voor ondernemers zodanige spelregels te hebben dat het aantrekkelijk, zo niet noodzakelijk is voor bedrijven om voedselverspilling tot een minimum te beperken en reststromen optimaal te verwaarden. De ambitie is als volgt geformuleerd: Gaandeweg komen we in aanraking met belemmerende regels, wetgeving en regelingen of ontbrekend instrumentarium. We initieren en stimuleren wetgeving en instrumentarium die bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

 

Het doel van dit project is inventariseren van, en adviseren over het wegnemen van belemmeringen, barriéres en drempels bij het tegengaan van voedselverspilling, gezien vanuit beleid en wetgeving. Op basis van het afronden van de participatieve consultatie (gestart in 2019), die resulteerde in een door de STV geselecteerde en gedragen top 10 van prioritaire maatregelen tegen belemmerende wet- en regelgeving, wordt in 2021 verder gewerkt aan het opstellen van routekaarten voor impact per gestelde prioriteit (hotpots), met aandacht voor 6 impactgebieden: consument, herdistributie, out-of-home kanaal, retail kanaal, verwaarding surplus en ketensamenwerking. In samenwerking met het actielijn 4 team van STV, verzorgt WFBR input en wetenschappelijke onderbouwing voor portfolio analyses voor innovatieve, actiegerichte maatregelen vanuit de STV stakeholders en overige betrokken partijen, wordt een stakeholdermapping uitgevoerd, en activiteiten ondernemen om coalitions-of-thewilling te vormen die zowel op het nationale als Europese ambtelijk en politieke domein bijrdaagt aan het wegnemen van belemmeringen vnauit beleid en wetgeving.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21