STV-4 Inventarisatie regelgeving - spelregels veranderen (BO-43-110-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project is inventariseren van, en adviseren over het wegnemen van belemmeringen, barriéres en drempels bij het tegengaan van voedselverspilling, gezien vanuit beleid en wetgeving. Op basis van het afronden van de participatieve consultatie (gestart in 2019), die resulteerde in een door de STV geselecteerde en gedragen top 10 van prioritaire maatregelen tegen belemmerende wet- en regelgeving, wordt in 2021 verder gewerkt aan het opstellen van routekaarten voor impact per gestelde prioriteit (hotpots), met aandacht voor 6 impactgebieden: consument, herdistributie, out-of-home kanaal, retail kanaal, verwaarding surplus en ketensamenwerking. In samenwerking met het actielijn 4 team van STV, verzorgt WFBR input en wetenschappelijke onderbouwing voor portfolio analyses voor innovatieve, actiegerichte maatregelen vanuit de STV stakeholders en overige betrokken partijen, wordt een stakeholdermapping uitgevoerd, en activiteiten ondernemen om ‘coalitions-of-thewilling’ te vormen die zowel op het nationale als Europese ambtelijk en politieke domein bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen vanuit beleid en wetgeving.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.