STV-2 Samen tegen voedselverspilling in de keten - voucher (BO-43-110-002, BO-43-110-003, BO-43-002.02-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 1.7 tot 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle tussenliggende schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie). Consumenten gooien op jaarbasis gemiddeld zo'n 34 kilo eetbaar voedsel per persoon weg. De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Door de verspilling van voedsel in de gehele keten tegen te gaan wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar een circulaire voedselproductie, waarin voedselzekerheid is geborgd en de effecten van klimaatverandering gemitigeerd worden.

 

Samen Tegen Voedselverspilling heeft als hoofddoel om samen met Nederlandse bedrijven, organisaties, universiteiten, overheid èn consumenten voedselverspilling in Nederland in 2030 terug te brengen met 50% ten opzichte van het volume van eind 2015 (SDG12.3). Om bedrijven te stimuleren om reststroom- en verspillingsinnovaties in hun processen en/of keten toe te passen is er vanuit het Ministerie van LNV budget beschikbaar gemaakt voor een voucher regeling. Hiermee kunnen bedrijven op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier een maatgericht advies krijgen van experts (WUR en eventueel externe) over reststroom- en verspillingsinnovaties. De voucher regeling is eind 2018 gestart en loopt tot eind 2022.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22