STV-2 Samen tegen voedselverspilling in de keten - voucher (BO-43-110-002, BO-43-002.02-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling vormt dé beweging waarin alle belangrijke initiatieven en expertise voor een verspillingsvrij Nederland samenkomen en worden versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties om voedselverspilling met de helft te verminderen in 2030 ten opzichte van 2015. Met een gezamenlijke en systemische aanpak willen we in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo voedsel binnen de keten houden.

 

Om bedrijven te stimuleren om reststroom- en verspillingsinnovaties in hun product, proces en/of keten toe te passen is er vanuit het Ministerie van LNV budget beschikbaar gemaakt voor een voucher regeling. Hiermee kunnen bedrijven op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier een vraaggestuurd advies op maat krijgen van experts (WUR en eventueel externe). De voucher regeling is eind 2018 gestart en loopt tot eind 2022.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.